شرایط تماس شماره پشتیبانی
  • ساعت تماس

خریدار گرامی؛ لطفا فرهنگ تماس در ساعات اداری را رعایت نموده و به هیچ عنوان خارج از ساعات اداری تماس نگیرید.

ساعات تماس برای ایرانی ها از 11 صبح الی 18 بعدازظهر در خدمت شما خواهیم بود. در مابقی ساعات پاسخ گوی شما نخواهیم بود

ساعات در اروپا به وقت محلی از 9 صبح الی 17 بعدازظهر در خدمت شما خواهیم بود. در مابقی ساعات پاسخ گوی شما نخواهیم بود